Mokyklos programos

Tik su meile dirbantis pedagogas gali atskleisti vaiko talentus

Mokykloje ugdomi vaikai nuo 4 metų.

Klasikinio šokio mokymas 4-7 metų vaikams

Pamokų tikslai

Klasikinio šokio elementų mokymas,  muzikalumo lavinimas siekiant atskleisti vaiko kūrybiškumą, estetikos ir meno svarbą žmogui per šokį ir kūrybiškumą.

Uždaviniai

 • Lavinti ugdytinių vaizduotę, kūrybiškumą, išradingumą, loginį mąstymą, per grupines ar individualias užduotis.
 • Lavinti kūno koordinaciją ir muzikalumą.
 • Mokyti įvairios stilistikos repertuaro, atitinkančio ugdytinių amžių.

Klaipėdos baleto mokykla vykdo 3 akredituotas Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programas

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 1-4 klasei

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 5-8 klasei

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 9-12 klasei

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 1-4 klasei

Pamokų tikslai

Klasikinio ir šiuolaikinio šokio elementų mokymas, siekiant atskleisti vaiko kūrybiškumą, estetikos ir meno svarbą žmogui per šokį ir kūrybiškumą

Uždaviniai

 • Lavinti ugdytinių vaizduotę, kūrybiškumą, išradingumą, loginį mąstymą, per grupines ar individualias užduotis, skatinant savarankiškai imtis iniciatyvos.
 • Lavinti kūno koordinaciją ir muzikalumą.
 • Mokyti įvairios stilistikos repertuaro, atitinkančio ugdytinių amžių ir jų poreikį bei pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus.

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 5-8 klasei

Pamokų tikslai

Ugdyti klasikiniam, šiuolaikiniam šokiui gabius vaikus bei paauglius, teikiant pagrindus meniniam – estetiniam žmogaus lavinimui, plėtojant šokio technikos bei kūrybinius gebėjimus.

Uždaviniai

 • Mokyti scenos meno, išreiškiant save kaip artistą.
 • Lavinti kūno koordinaciją ir muzikalumą.
 • Mokyti įvairios stilistikos repertuaro, atitinkančio ugdytinių amžių ir jų poreikį bei pristatyti kūrybinės veiklos rezultatus.

Klasikinio šokio ir šiuolaikinio šokio mokymas 9-12 klasei

Pamokų tikslai

Ugdyti klasikiniam, šiuolaikiniam šokiui gabius jaunuolius, norinčius toliau plėtoti šokio technikos bei kūrybinius gebėjimus.

Uždaviniai

 • Lavinti ugdytinių judesių techniką atliekant ir kuriant šokių vaidmenis.
 • Lavinti kūno koordinaciją, muzikalumą ir kūrybiškumą.
 • Ruošti įvairios stilistikos repertuarą atitinkantį ugdytinių amžių ir jų poreikį, analizuoti repertuaro svarbą ir tikslus, bei pristatysi kūrybinės veiklos rezultatus.

Baleto pamokos suaugusiems

Suaugusių baleto pamokos pritaikytos nešokusiems baleto ar kitų šokių, todėl kviečiame prisijungti prie suaugusių baleto grupės. Tai geriausia dovana Jūsų kūnui!

Pamokų tikslai

Mokyti suaugusius baleto pagrindų, baleto pozicijų, taisyklingos kūno laikysenos, muzikalumo, gilinti žinias apie klasikinį šokį ir jo atlikimo techniką.

Uždaviniai

 • Stiprinti kūno raumenis, atliekant tempimo pratimus visoms kūno dalims: kojoms, sėdmenims, klubams, rankoms, pečiams, nugarai, pilvo presui.
 • Lavinti kūną atliekant pratimus gulint ant kilimėlio, stovint prie atramos, atliekant pratimus salės viduryje, diagonalėse, stiprinti šuoliukus, mokyti sudėtingesnių judesio elementų.
 • Lavinti lankstumą, balansą ir koordinaciją, stiprinti smegenų veiklą per fizinį aktyvumą.
 • Supažindinti su klasikinio šokio terminologija (prancūzų k).