Mokyklos vizija

Moderni, emociškai ir fiziškai saugi neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga, ugdanti savarankiškas, kūrybingas asmenybes, kurianti bendražmogiškosioms vertybėmis pagrįstą, konkrečių tikslų siekiančią mokinių, tėvų ir mokyklos bendruomenę.

Mokyklos misija

Sudaryti galimybes įvairaus amžiaus asmenybėms atskleisti prigimtinius meninius gabumus ir padėti juos ugdyti.

Vertybės

 • Profesionalumas
 • Kūrybiškumas
 • Atsakomybė
 • Pagarba
 • Pasitikėjimas
 • Sąžiningumas
 • Tolerancija
 • Pozityvumas

Prioritetai

 • Į vaiką orientuotas ugdymas.
 • Aktyvus mokinių dalyvavimas koncertinėje, kultūrinėje ir projektinėje veikloje.
 • Inovatyvios ir modernios ugdymosi aplinkos kūrimas.
 • Mokyklos ryšių plėtojimas.